Play
Multi-Player
Coins
Community
Settings
Help
Community   Maps   Forum   Mail   Tournaments   Ladders   Clans   Recent Games
Sign In | Sign Up
<< List of All Clans
Report

Clan: LT UNITED

Number of members: 8
Link:
Tagline: Lietuva Tėvynė mūsų
Created: 11/21/2015

Bio: Esi lietuvis? Prisijunk.

Nežaisk kaip nūbas, žaisk kaip čiūvas.
1) Pralaimėjai prieš gerą žaidėją? Spausk History ir stebėk kur jis renkasi teritorijas, kaip plečiasi, kaip nekovoja su wastland, kaip sutelkia armijas ir puola.
2) Laimėjai? Švęsk!

Love Lithuania? Join us.
1) Lost to good player? Click History and watch how he played.
2) Won? Celebrate!

Clan Member Title
nemo (LTU) Tėvas
mikimauzas
Maironis
Justas
Soft
Rasvyydas
Juokas Sūnus
Gime114

Contact | About WarLight | Play Risk Online | Multiplayer Strategy Game | Challenge Friends, Win Money | Skill Game | Terms of Service